Polished Stones

Polished Stones

45 products

Polished Gemstone Chips | 1/2 Pound (Strawberry Quartz)
Regular Price
$13.95
Sale Price
$13.95
Regular Price
Unit Price
per 
Polished Gemstone Chips | 1/2 Pound (Purple Phantom Quartz)
Regular Price
$11.95
Sale Price
$11.95
Regular Price
Unit Price
per 
Polished Gemstone Chips | 1/2 Pound (Prehnite)
Regular Price
$12.95
Sale Price
$12.95
Regular Price
Unit Price
per 
Polished Gemstone Chips | 1/2 Pound (Phantom Quartz)
Regular Price
$12.95
Sale Price
$12.95
Regular Price
Unit Price
per 
Polished Gemstone Chips | 1/2 Pound (Gold Rutilated Quartz)
Regular Price
$12.95
Sale Price
$12.95
Regular Price
Unit Price
per 
Polished Gemstone Chips | 1/2 Pound (Garnet)
Regular Price
$12.95
Sale Price
$12.95
Regular Price
Unit Price
per 
SOLD OUT
Polished Gemstone Chips | 1/2 Pound (Clear Quartz)
Regular Price
$13.95
Sale Price
$13.95
Regular Price
Unit Price
per 
SOLD OUT
Polished Gemstone Chips | 1/2 Pound (Carnelian)
Regular Price
$12.95
Sale Price
$12.95
Regular Price
Unit Price
per 
Polished Gemstone Nuggets | 1/2 Pound (Botswana Agate)
Regular Price
$13.95
Sale Price
$13.95
Regular Price
Unit Price
per 
Polished Gemstone Chips | 1/2 Pound (Sodalite)
Regular Price
$12.95
Sale Price
$12.95
Regular Price
Unit Price
per 
Polished Gemstone Chips | 1/2 Pound (Peridot)
Regular Price
$12.95
Sale Price
$12.95
Regular Price
Unit Price
per 
Polished Gemstone Nuggets | 1/2 Pound (Tektite)
Regular Price
$13.95
Sale Price
$13.95
Regular Price
Unit Price
per 
Polished Gemstone Nuggets | 1/2 Pound (Sodalite)
Regular Price
$13.95
Sale Price
$13.95
Regular Price
Unit Price
per 
SOLD OUT
Polished Gemstone Chips | 1/2 Pound (Amazonite)
Regular Price
$12.95
Sale Price
$12.95
Regular Price
Unit Price
per 
Polished Gemstone Chips | 1/2 Pound (Green Aventurine)
Regular Price
$13.95
Sale Price
$13.95
Regular Price
Unit Price
per